Poznajemy historie naszej miejscowości

Zaręby Kościelne dawniej.

Strona jest w trakcie tworzenia. Podpisy pod zdjęciami mogą być nieprecyzyjne- liczymy na pomoc i stare zdjęcia.

Najstarsza fotografia.
1912r. Grupa Teatralna Ochotniczej Straży Ogniowej w Zarębach Kościelnych.
Mężczyźni w garniturach od lewej: Gierałtowski, Fiutkowski, Radgowski.
Kobiety w strojach ludowych: wkrótce...
W tle ściana budynku "organistówki". Próby odbywały się obok w remizie znajdującej się na terenie plebanii.
Obecnie jest to cały murowany budynek, gdzie mieszka kościelny, przy drodze do Kępist.
Zdjęcie dostarczył pan Ryszard Jabłoński. Mama pana Ryszarda, to kobieta druga od lewej.

 

Władysław Ogonowski z Rostek Piotrowic- wójt gminy Zaręby Kościelne w latach 192--??.
Zmarł w roku 1962 w wieku 93 lat. Dziadek pana Marka Ogonowskiego (naprawa RTV).


1934 rok "Święto lasu"- sadzenie drzew.
Na grupowym zdjęciu uczniowie, nauczyciele, dyrektor Franciszek Fijałkowski, władze gminy, orkiestra dęta i inne nieznane osobistości.
Może ktoś z was poprosi dziadków, żeby coś więcej powiedzieli o osobach znajdujących się na tej fotografii.

1934r. Od lewej:
Sekretarz gminy- Pan Gierałtowski (dziadek Pani Hanny Rostkowskiej), wójt- Pan Żebrowski (ojciec Zdzisława z Nienałt), komendant policji- Pan Bosy.


1934r.-Nauczyciele Szkoły Powszechnej w Zarębach Kościelnych.
Górny rząd, od lewej:
Gosiewska (matematyka), Kraszewski,
Protas Julian, Betka (Żydówka), Pawelczyk Bronisław, por. Tadeusz Ostrowski, Bela (Żydówka),
Ostrowska Lucyna, Godlewski, obok żona Godlewska, Franciszek Fijałkowski- kierownik szkoły, obok żona Fijałkowska (nie była nauczycielką), Flentz- żona leśniczego, Flentz- leśniczy.
Zdjęcie, wraz z opisem przekazała pani Iwona Strygner- córka Lucyny Ostrowskiej i por. Tadeusza Ostrowskiego zamordowanego przez Sowietów w Charkowie.
Tu przeczytasz więcej informacji o rodzinie Ostrowskich>>> (w trakcie tworzenia)
1935r.- Święto PKO- popularyzacja oszczędzania. Uczniowie trzymają w ręku książeczkę PKO (Powszechna Kasa Oszczędności). Ta grupa również ukończyła przed chwilą szkolenie PCK (Do fartuszków przypięte są znaczki czerwonego krzyża).
W tle widać fotografie: (po lewej) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Ignacy Mościcki, który sprawował urząd od 1926 do 1939r., (po prawej) Marszałek Józef Piłsudski.


Rok 1946- Grupka uczennic z nauczycielką przed budynkiem szkoły.
Nauczycielka to Maria Srzednicka, z męża Skłodowska (późniejsza żona Daniela Edwarda Skłodowskiego).
Uczennica  w krakowskim ubraniu to Krystyna Rytel (córka Juliana Rytela), po prawej Marianna Fronczyk (później po mężu Raźniak)
Informacje przesłał pan Jan Skłodowski z Warszawy.

Lata pięćdziesiąte- grupa przedszkolaków z przedszkola znajdującego się w dworku w Kosutach.
Zwracamy się z prośbą o informacje dotyczące osób znajdujących się na fotografii oraz wydarzeń z tego okresu.
Fotografie przesłał pan Michał Rutkowski- dziękujemy.


Rok 19??. Ulica Brewki Zakościelne. Na zdjęciu- młoda para udaje się na ślub.

Na zdjęciu pani Genowefa Bek. Ulica Gęsia- Brewki Zakościelne.

Genowefa Bek (córka Bolesława Beka), na lewo w głębi jej ciotka Leokadia Bek. Zdajecie z pocz. lat 50-tych.
Informacje przesłał pan Jan Skłodowski z Warszawy.

Kiedyś (rok????) na ulicy Rynek odbywały się targi.
Centralna postać- listonosz. (Kto był wówczas listonoszem?)
W tle widząc domy, w których obecnie znajdują się sklepy panów Zakrzewskiego i Chlubickiego.
Zdjęcie dostarczył Karol Skłodowski- dziękujemy.

Na rynku: fotografia zapewne z połowy lat 50-tych. Listonosz to pewnie Stanisław Fronczyk. Drugim listonoszem w Zarębach był Franciszek Rakowski, ale z fotografii nie wynika, żeby to był on.
Informacje przesłał pan Jan Skłodowski z Warszawy.

Rok 19??. Rynek. Na zdjęciu (po prawej) pan Jerzy Rajchębach długoletni prezes GS i pan Wiesław Przesmycki księgowy i długoletni przewodniczący Rady Rodziców w Szkole Podstawowej.

Pani Zofia Sapiecha pracownica GS Zareby Kościelne. Przez pewien czas była kierowniczką baru "Zarębianka" mieszczącego się w obecnym budynku pana L. Zakrzewskiego.

1959r.- Orkiestra Strażacka z Zarąb Kościelnych.
Odsłonięcie pomnika w Mianówku poświęconego Żydom zamordowanych przez Niemców.

Na zdjęciu od lewej: Bek Bolesław- naczelnik OSP, Raźniak Tadeusz- kier. orkiestry, Czyżewski Roman, Rutkowski Jerzy, Dziwulski Jan z Zarąb Leśnych, Rajchembach Mieczysław, Wondołkowski Henryk, Żebrowski Stanisław (w mundurze), Pekałowski Antoni, Niemira Romuald z Uścianka (obecnie zamieszkuje w USA), Niemira Wiktor, Sokołowski Stanisław (z klarnetem).
Na dole siedzą: Ościłowski Czesław, Wileński Stefan, Uściński Tadeusz (z Uścianka).

Rok 1963/4. Grupa przedszkolaków z Zarąb Kościelnych.
Przedszkole mieściło się w domu, w którym obecnie mieszkają siostry zakonne, a placem zabaw był plac wokół "Kościółka".

I rząd od lewej: pani Gawkowska- przedszkolanka, Hanna Rajchembach, Piotr Sokołowski, Andrzej Raźniak, Anna Michalska, Andrzej Sarnowski, Elżbieta Kośnik, Aldona Piwońska, Danuta Gierałtowska, dziewczynka ??, Alina Sekuła, Krzysztof Rateński, Adam ??.

II rząd od lewej: dziewczynka ??, Zofia Gawkowska, Jadwiga Litwa, Alicja Dąbkowska, Hanna Gierałtowska, chłopiec ??, Ryszard Przesmycki, pani Krystosiak- kucharka.

III rząd od lewej: Joanna Raźniak, Maria Jankowska, Barbara Sarnowska, Teresa Gromek, Janina Litwa, Andrzej Jankowski, Wojciech Świerżewski, chłopiec ??, Marek Skłodowski.

Budynek szkoły 1927- 1965. Zdjęcie wykonane zza parkanu klasztoru.

Budynek szkoły 1927- 1965. W 1912r. rozpoczęto budowę nowego, murowanego budynku szkoły. Została wówczas wybudowana północna (po prawej stronie fotografii) i środkowa część budynku. Był to nowy, okazały, jak na ówczesne czasy budynek murowany. Szkoła ta zastąpiła starą, rozwalającą się chałupę z jedną tylko izbą lekcyjną. W 1925 roku szkoła została przekształcona w pełną szkołę 7–klasową. W tym też roku rozpoczęto budowę skrzydła południowego (po lewej na fotografii), które zostało dokończone w 1927r. Kierownikiem szkoły został Franciszek Fijałkowski, który pracował w tutejszej szkole od 1922 do 1937r.

Kościół i klasztor- foto 1979r. autor- Jan Skłodowski

Stara zabytkowa dzwonnica, która znajdowała się przy "kościółku". Prawdopodobnie jej zły stan i brak pieniędzy nie pozwolił na przeprowadzenie remontu- została rozebrana w 1980-82r. Foto 1979r.

Droga do Świerży- Kończan.


Droga z Kępist do Daćbog. Foto- 1979r.

Gąsiorowo- prom na Bugu. Foto-1979r.

Gąsiorowo. Foto 1979r. Autor- J.Skłodowski.

27 czerwca 1939r- wycieczka do Warszawy. Na zdjęciu grupa uczniów z Zarąb Kościelnych i Szulborza przed Belwederem.
Fotografię dostarczył pan Marek Ogonowski- dziękujemy. Mama pana Marka, znajduje się w pierwszym rzędzie, piąta od prawej strony.
Była to ostatnia wycieczka- za dwa miesiące wybuchła II wojna światowa.


1957r.- Wycieczka do Wieliczki zorganizowana prawdopodobnie przez księdza. Czekamy na informacje- kto znajduje się na zdjęciu?

Boisko szkolne znajdowało się w miejscu gdzie później wybudowano dom nauczyciela.
Pokazy sportowe uczniów kl. VI ab z okazji święta sportu 7 czerwca 1959r.
 
Rok 1950-60 (?). Ulica Farna w Zarębach K. Odpust 8 września "na Stanisława"  Na zdjęciu od lewej 1..., 2..., 3.Kazimierz Uściński z Uścianka Wielkiego – przez wiele lat był głównym księgowym w Banku Spółdzielczym w Zarębach K (tata Bogdana); 4- Jan Pawelczyk- wieloletni dyrektor szkoły, 5..., 6-chłopiec.
W tle "stragany" i budynek apteki. Właścicielem domu - przed wojną był Żyd Goldberg. Po wojnie, do 1952 roku aptekę prowadził mgr Adolf Strumpf (odbył studia w Dorpacie - obecnie Tartu w Estonii). Obecnie dom jest własnością Państwa Jałonków.

 

Grupa uczniów ur. 1957roku z nauczycielem muzyki- panem Orłowskim.
Zdjęcie wykonane ok. roku 1966-67 na tzw. mogiłkach- dawnym cmentarzu żydowskim. W tle od prawej: 1. kuźnia (od wielu lat nieczynna, dzisiaj własność pana Antoniego Nienałtowskiego), 2. w głębi- budynek mieszkalny na ulicy Młynarskiej (dzisiaj wł. państwa Bednarczyk), 3. tzw. buchta, gdzie skupowano zwierzęta (obecnie stoi tu czynszowy budynek  mieszkalny), 4. po lewej budynek Urzędu Gminy- w trakcie budowy.
Z terenu cmentarza ludność wydobywała piasek na budowę, później wysypywano śmieci i gruz. Szkoda, że ówczesne władze nie zebrały szczątków zmarłych i nie umieściły ich w zbiorowym grobie...
Na miejscu, gdzie jest grupa dzieci obecnie stoi budynek ośrodka zdrowia.

Rok 1964- Budowa sali gimnastycznej.
Na drugim planie widać budynek szkoły jeszcze bez piętra, które będzie dobudowane w następnym roku.
Rozbiórkę dach rozpoczęto 10 maja 1965r.

Rok 1964- Budowa domu nauczyciela.
Foto chwilowo niedostępne.

Rok szkolny 1974/5.
Do szkoły dojeżdża ok. 100 dzieci. Transport zapewnia Spółdzielnia Kółek Rolniczych z Szulborza. Wykorzystano w tym celu zwykłą traktorowa przyczepę, którą pracownicy SKR-u obudowali, a wewnątrz zainstalowali ławki. "Szkolną linię" obsługiwał traktorzysta Jerzy Dąbrowski wykonując codziennie kilka kursów.

Wygląd szkoły przed dobudowaniem "skrzydła" gimnazjum- do 1997r.


19??. Most drewniany na rzece Brok (Zaręby- Skłody). Na zdjęciu pan Zbigniew Jackiewicz nauczyciel języka polskiego w Szkole Podstawowej.

Zdjęcie zostało zrobione z miejsca, gdzie obecnie znajduje się dom pana Antoniego Nienałtowskiego.
Po prawej stronie widać plac budowy ośrodka zdrowia. Rok budowy ????.

Rok 19??- remiza strażacka, inscenizacja "Wesele Kurpiowskie".
Od prawej: pani Regina Bednarczyk, pani Elżbieta Szwarc, pan Jan Nowak, pani Wileńska, (dalej ???)

Uścianek Wielki

Fotografia ta została zrobiona na motocyklu Bohdana Sokołowskiego, a przedstawia od lewej: Mirosław Przesmycki, Ryszard Przesmycki, Wojciech Świerżewski. Na motocyklu siedzi Piotr Sokołowski i Urszulka Grabowska. Fotografia została zrobiona w 1961-1962 r.


Kiedyś biblioteka gminna znajdowała się w domu państwa Nowak przy ul. Kowalskiej.

Rok 19??.Budowa budynku Urzędu Gminy. Zdjęcie wykonane z miejsca, gdzie obecnie jest dom państwa Zakrzewskich i posterunek policji. Po prawej stronie widać tzw. buchtę w której skupowano zwierzęta.

Rok ok. 1978. Budynek Urzędu Gminy.

W roku 1977 kilku chłopców z Zarąb K założyło zespół muzyczny "GANG", który grał  na zabawach dla młodzieży we wszystkich remizach w okolicy.

Założycielami zespołu byli: Józef Nienałtowski, Andrzej Sarnowski, Jerzy Ławnicki, Krzysztof Kowalczyk.
Później skład zespołu się zmieniał. W zespole grali: Kszysztof Rateński, Andrzej Raźniak, Janusz Równy, Mirosław Przesmycki, Jerzy Słomczyński.
Na zdjęciu od lewej: Mirosław Przesmycki, Andrzej Raźniak i Krzysztaf Rateński.


Dom Nauczyciela został zbudowany ok. 1965 roku.
Budynek długo nie mógł się doczekać remontu, aż w końcu w roku 2005 został całkowicie przebudowany.

Wrzesień 2004 Pierwszy dzień rozbudowy
.

Październik 2004r.

Listopad 2004r.

Rok 2005.
Dom nauczyciela.
Obecnie znajdują się tu pomieszczenia dla  klas młodszych i pracownia komputerowa.


Rok 1998.
Pierwsza "łycha". Początek budowy gimnazjum.
Na zdjęciu koparka zaczyna kopać wykop pod fundamenty. Prace nadzoruje (z lewej) pracownik UG Antoni Nienałtowski i (w środku) kierownik budowy pan Zenon Dzbeński.

Wygląd klasztoru przed remontem.

Obecny wygląd klasztoru, po remoncie elewacji w roku 2005-2006.
Remont elewacji klasztoru- zobacz>>>
Historia Klasztoru w Zarębach K.- zobacz>>>

Ośrodek zdrowia przed remontem.

Ośrodek zdrowia po remoncie 2006r.

Bank Spółdzielczy.


Bank Spółdzielczy po remoncie 2006r.

Kuźnia i parking.

Parking 2005r.

Mleczarnia w Zarębach Kościelnych- 2005r.

foto- 26.07.2007r. Została zbudowana nowa figurka- ta w oddali. Po przebudowie drogi, stara figurka znalazła  się w niewłaściwym miejscu, więc została rozebrana. Na fotografii dwie figurki, obecnie jest jedna.